Till Norrmejerier startsida

Certifieringar

Norrmejerier bedriver sedan 2011 ett certifierat miljöarbete enligt ISO 14001. Sedan 2015 är Norrmejerier även certifierat för energiledningsarbete enligt ISO50001. Umeå mejeri, Luleå mejeri och Burträsk mejeri är alla certifierade enligt livsmedelssäkerhetsstandarden FSSC 22000. Umeå mejeri och Luleå mejeri producerar ekologiska produkter och är certifierade enligt KRAV.

Mejeriet Umea

ISO certifikat

ISO14001
ISO50001

FSSC22000 certifikat

FSSC22000 Certifikat Burträsk
FSSC22000 Certifikat Luleå
FSSC22000 Certifikat Umeå

EKO-KRAV certifikat 

EKO-KRAV certifikat Luleå
EKO-KRAV certifikat Umeå

 

 

Hållbarhet

Norrmejerier tar sitt ansvar för Norrland genom att värna såväl en ekonomisk, som social och miljömässigt hållbar utveckling med öppna  landskap, en biologisk mångfald och arbetstillfällen.

Hållbart Norrland