Till Norrmejerier startsida

Norrgården® är vår norrländska kvalitetsstämpel

Ett hållbart norrländskt lantbruk är en förutsättning för ett levande norrländskt landskap och biologisk mångfald i vår natur. Det leder även till bättre resurshantering och att korna har det bra, vilket i förlängningen ger en mjölkråvara av hög kvalitet. Våra ägare, de norrländska mjölkbönderna, ställer därför höga krav på hur lantbruksföretagen drivs. Så här arbetar vi med att säkerställa att kraven följs

Norrgården® – ett norrländskt kvalitetssäkringssystem

Alla våra delägares mjölkgårdar är anslutna och reviderade enligt kvalitetssäkringssystemet Norrgården®. Det är Norrmejeriers eget kvalitetssäkringssystem anpassat till våra norrländska förhållanden. Genom att följa regelverket visar mjölkbönderna att de bedriver ett jordbruk som tar hänsyn till livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö. Den gemensamma ekonomiska föreningen Norrmejerier ställer det som krav för medlemmarna att få leverera mjölk till mejerierna i Luleå, Burträsk och Umeå.

I Norrgården® ingår tillämplig lagstiftning som berör mjölkproduktion och växtodling i form av två branschriktlinjer och en branschpolicy som mjölkbönder som är medlemmar i Norrmejerier förhåller sig till.
Syftet med regelverket är att kunna garantera:
  • Mjölkkvalitet
  • Livsmedelssäkerhet
  • Djuromsorg
  • Miljöansvar

Uppföljning

Alla deltagande gårdar genomgår minst en revision under en 2-årsperiod  enligt kvalitetssäkringssystemet Norrgården®. Revision av gårdarna utförs av personal anställda av  föreningen Norrmejerier eller av en extern revisor.

Miljövänliga förpackningsmaterial

Valet av förpackning för våra norrländska produkter görs alltid med miljön i åtanke.

Våra produkter