Till Norrmejerier startsida

Norrmejeriers cookie- och integritetspolicy 

Denna policy utfärdades 2018-05-24 och beskriver samtliga Norrmejeriers webbplatsers bruk av cookies och användardata. Policyn ersätter tidigare cookiepolicy och integritetspolicy.

Denna policy avser följande webbplatser:

Publika webbplatser riktade till privatpersoner:

  • www.norrmejerier.se
  • www.verum.se
  • www.fjall.se
  • www.vasterbottensost.com
  • konstenattgoragott.norrmejerier.se
  • norrlogisk.se

Företagsinriktade webbplatser:

  • kund.norrmejerier.se
  • medlem.norrmejerier.se

Behandling av dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES en leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Sparande av dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge som det krävs om det finns lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter gällande tillgång, rättelse och radering av personuppgifter

Tillgång till er data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig information om er korrigerad.

Överföring
Du har rätt att begära att era personuppgifter lämnas över till en annan tjänst.

Radering
Du har rätt att begära att era personuppgifter raderas såvida det inte finns lagstadgade lagringstider eller att personuppgifterna behövs för att Norrmejerier ska kunna utföra sitt åtagande.

Utövande av dina rättigheter

För att kunna behandla en förfrågan från en registrerad privatperson som vill utöva sina rättigheter så som att radera, korrigera eller begränsa behandlingen av personuppgifterna så behöver vi kunna identifiera att behandlingen hanterar rätt person. Undantag för sådan hantering är cookies eller aggregerad information, där vi ej kan härleda personen i fråga. Förfrågan skickas till dataskydd@norrmejerier.se. Vår intention är att återkomma inom 30 arbetsdagar.

För samtliga uppräknade webbplatser samlar norrmejerier in följande;

Cookieinformation för anonym aggregerad statistik via Google Analytics. 

Vad: 
Den enhet du besöker oss med (ex en telefon) laddar ned en cookie, alltså textfil som sparas på enheten. 
Syfte: 
Med hjälp av sammanställd data kan vi analysera hur bra webbplatsen fungerar och förbättra dess funktion, justera dess innehåll och dra slutsatser om kampanjers effektivitet.
Funktion: 
Med hjälp av den cookien tar onlinetjänsten ut trafikdata, som hur länge du besöker webbplatsen, vilka sidor du besökt, vilken beteckning enheten har, hur länge besöket varar och så vidare. 
Avgränsningar: 
Positionen kan bestämmas ned till enskilt ort, men inte djupare. 
Vi får exempelvis inte tillgång till ditt namn, telefonnummer, IP-nummer eller postadress med denna metod.
Vi använder i nuläget inte den del av Google Anaytics-tjänsten som låter oss se anonymiserade användarintressen, kön och ålder. Om den slås på kommer detta dokument att ändras och du kommer att kunna notera detta genom att en disclaimer på nytt dyker upp på webbsidan. 
I det här dokumentet kommer i så fall att finnas uppdaterade opt-out-länkar som hjälper dig att stänga av funktionen. 
Oavsett om den funktionen slås på kan inte Norrmejerier härleda din identitet via denna metod och försöker inte heller göra det.
Grund för datahantering: 
Samtycke. 
Konsekvens för användaren vid avstående: 
Inga särskilda.

Cookieinformation för aggregerad statistik via annonseringsnätverk.

Vad: 
Den enhet du besöker oss med (ex en telefon) laddar ned en cookie, alltså textfil som sparas på enheten. 
Syfte: 
Vi behöver mäta hur vår marknadsföring når ut till konsumenter och hur den tas emot, så att vi kan förstå och förbättra vad du som konsument vill ta emot av oss. 
Funktion: 
Med hjälp av den cookien tar onlinetjänsten ut trafikdata och laddar ned den till en central databas där din använda enhet profileras med andra enheter och sorteras utifrån användarnas beteende. Därefter ingår profilen i en datasamling som används för att hitta relevant målgrupp som har större utsikter att ha nytta av riktad marknadsföring i onlinekanaler som exvis tidningssajter. 
Avgränsningar: 
Norrmejerier har ej åtkomst till din identitet och mediabolaget i fråga samlar beteende utifrån cookies som hanteras av publicister i oberoende annonsnätverk. Hanteringen är reglerad i personuppgiftsbiträdesavtal med tjänsteleverantören vilket innebär mediabolaget i fråga, som i sin tur har avtal med underbiträden som tar motsvarande ansvar för din integritet.
Norrmejerier kan inte härleda din identitet via denna metod och försöker inte heller göra det.
I det här dokumentet finns så kallade opt-out-länkar som hjälper dig att stänga av funktionen.
Grund för datahantering:
Samtycke. 
Konsekvens för användaren vid avstående: 
Inga särskilda.

Cookies för annonsering via sociala nätverk Facebook och Instagram där annonseringen regleras via det inbyggda systemet i business.facebook.com

Vid annonsering har Norrmejerier ingen åtkomst till individernas identitet.
Grund för datahantering: 
Avtal som ingås av privatpersonen med företaget Facebook respektive avtal som ingås av Norrmejerier med Facebook. 
Konsekvens för användaren vid avstående: 
Inga särskilda.

Formulärdata du själv väljer att sända in till oss.

Dessa formulärdata beskrivs närmare under respektive webbplats enligt nedan.

Webbplatsen www.norrmejerier.se

Utöver vad som listas under det inledande avsnittet ”för samtliga webbplatser samlar Norrmejerier in” sker följande datainsamling på denna webbplats:

Inmatningar du gör via formulär på vår publika webbplats: Vi måste spara uppgifter du frivilligt skickar in till oss via formulär för att kunna ge dig den service du efterfrågar.

Vid reklamationer behöver vi dina kontaktuppgifter för att kunna skicka ut produktcheckar antingen via post eller sms. Då behöver vi samla in personuppgifter såsom namn, adress och mobiltelefonnummer.I de fall du önskar få dina produktcheckar via sms behöver vi dela dina personuppgifter med dataleverantören för att utföra vårt åtagande mot dig gällande utskick av produktcheckar.

Webbplatsen medlem.norrmejerier.se

Medlemswebbplatsen avser tjänster för Norrmejeriers mjölkleverantörer och anställda.
Utöver vad som listas under det inledande avsnittet ”för samtliga webbplatser samlar Norrmejerier in” sker följande datainsamling:

Vad:
Inloggningar, beställningar i den så kallade leverantörsbutiken.
Syfte: 
Kunna ta emot och hantera beställningar av varor och förnödenheter.
Funktion: 
Onlinehandel. Protokoll och arbetshandlingar, instruktioner.
Avgränsningar:
Medlemswebben ligger inte i systemet Sitecore, varför avancerad profilering ej kan ske på webbplatsen.
Grund för datahantering:
Medlemskap och delägande i föreningen, funktioner för att kunna ta del av tjänsteutbudet, intresseavvägning, lagskäl.
Konsekvens för användaren vid avstående: 
Det går inte att verifiera inloggningen, varför tjänsterna ej kan brukas.

Webbplatsen kund.norrmejerier.se

Kundwebben avser tjänster för Norrmejeriers företagskunder (återförsäljare) eller storkök och offentliga upphandlingar. Utöver vad som listas under det inledande avsnittet ”för samtliga webbplatser samlar Norrmejerier in” sker följande datainsamling:

Vad:
Orderdata och cookies för statistik.
För att Norrmejerier ska kunna kommunicera med dig som kund gällande orderläggning, produktnyheter, produktlarm samt övrig information kan vi behöva samla in personuppgifter såsom namn, organisationsnummer (i fallet enskild firma är detta ditt personnummer), faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer samt mobiltelefonnummer. 
Vid reparation och transport av butiksutrustning, exempelvis kylar, behöver vi kunna anlita underleverantörer såsom reparatörer och transportörer för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig.
Syfte:
Kunna erbjuda onlinehandel till företagare.
Funktion:
Order sparas i underliggande affärssystem, meddelanden tas emot via formulär till Kundservice.
Avgränsningar:
Riktade meddelanden går till företagsgrupper som omfattas av avtal.
Grund för datahantering:
Kundwebbens datahantering är avtalsbaserad med användarens huvudman. 
 
Konsekvens för användaren vid avstående: 
Utan sessionscookies går inte att verifiera inloggningen, varför tjänsterna ej kan brukas.

Webbplatsen Verum.se

Utöver vad som listas under det inledande avsnittet ”för samtliga webbplatser samlar Norrmejerier in” sker följande datainsamling:
Den insamling som sker handlar om cookies enligt den inledande passagen.
Konsekvens för användaren vid avstående: 
Inga särskilda.

Webbplatsen Fjall.se

Utöver vad som listas under det inledande avsnittet ”för samtliga webbplatser samlar Norrmejerier in” sker följande datainsamling:
Den insamling som sker handlar om cookies enligt den inledande passagen.
Konsekvens för användaren vid avstående: 
Inga särskilda.

Webbplatsen Vasterbottensost.com

Utöver vad som listas under det inledande avsnittet ”för samtliga webbplatser samlar Norrmejerier in” sker följande datainsamling:
Den insamling som sker handlar om cookies enligt den inledande passagen.
Konsekvens för användaren vid avstående: 
Inga särskilda.

Cookiehantering

Här hittar du länkar till de tredjepartstjänster som vi använder för vissa av webbplatserna och där du själv kan justera hur du vill ha det.