Till Norrmejerier startsida

Hållbar norrländsk omställning

Norrmejerier är ett mejeri med sina rötter djupt i den norrländska myllan. Vi bryr oss inte bara om vår egen affär, utan vill vara med och se till att hela landsändan blomstrar. När Norrland mår så mår vi bra.

På Norrmejerier visar vi omsorg om människor och djur genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet.

Men nu när vår värld står inför stora hållbarhetsutmaningar är det inte tillräckligt. Vi måste ta ytterligare steg för att nå en produktion som är än mer klimateffektiv samtidigt som den bevarar och restaurerar våra ekosystem. Vi ska vara innovativa och modiga och visa vägen till en hållbar livsmedelsproduktion i Norrland som bidrar till en stabil livsmedelsförsörjning. Då gör vi gott för Norrland, Sverige och planeten.

Vår hållbarhetsstrategi och målsättningar

Vår hållbarhetsstrategi är indelad i fyra olika områden:

Inom området ”Ett levande Norrland” har vi följande övergripande målsättningar: 

Läs mer om våra konkreta hållbarhetsmål i vår Års- och hållbarhetsredovisning

Upptäck mer