Till Norrmejerier startsida

Om Norrmejerier

Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening och ägs av mjölkbönder i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län.
Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland och tillgodose konsumenters och kunders önskemål om färska, lokalproducerade och unika norrländska mejeriprodukter av utmärkt kvalitet.

Vår vision är att göra gott för Norrland – ett levande Norrland som vi kan vara stolta över.

Affärsområden

Norrmejerier är sedan januari 2017 uppdelat i affärsområden med resultatansvar. Detta är ett viktigt steg i att förbättra lönsamheten för de norrländska mjölkbönderna.

Mer om affärsområden

Hållbarhet

Norrmejerier tar sitt ansvar för Norrland genom att värna såväl en ekonomisk, som social och miljömässigt hållbar utveckling med öppna  landskap, en biologisk mångfald och arbetstillfällen.

Hållbart Norrland
Gör gott för Norrland - Läs mer här!

Kontakta oss

Här hittar du kontaktformulär och andra vägar in till Norrmejerier.

Så här når du oss