Till Norrmejerier startsida

Våra transporter

Våra transporter är en de största utmaningarna för att minska vår klimatbelastning, men vi arbetar hela tiden för att göra dem så miljövänliga som möjligt.

Korta transportsträckor

Den mest hållbara milen är den mil som aldrig behöver köras. Alla bondgårdar som producerar mjölk till Norrmejeriers produkter ligger i Norrland, och alla korna betar på norrländska ängar. Produkter som tillverkas i södra Sverige eller utomlands måste köras över hela vårt avlånga land eller ännu längre för att nå ditt köksbord, vilket naturligtvis innebär en mycket större påfrestning på miljön. Ditt val av lokalproducerade mejeriprodukter har alltså direkt påverkan på hur många mil som körs på våra norrländska vägar.

Bättre bränsle

Vi har en mängd miljökrav på de fordon som kör våra produkter. Vår målsättning är att alla intransporter av mjölk och uttransporter av gods skall köras på 100 procent förnybara drivmedel senast 2030. Idag är den andelen 38 procent.

Samdistribution

För att hålla nere klimatpåverkan från våra transporter är samdistribution, dvs att olika livsmedelsföretag fraktar sina varor tillsammans i distributionsbilarna i en slags kollektivtrafik för livsmedel, viktig.
Mer än 60% av godset i Lincargos lastbilar kommer från andra livsmedelsföretag och totalt är det ca 150 företag som på regelbunden basis åker med Lincargobilarna till cirka 1800 kunder i norra Sverige.
En fortsatt effektiv och växande samdistribution är därmed en viktig förutsättning för en hållbar livsmedelsdistribution i hela norra Sverige.

Från 1 december 2021 får Lincargo en ny ägare, Tempcon Group Ab. Tempcon-koncernen kommer att driva Lincargo som ett dotterbolag vilket innebär att den lokala närvaron och befintliga relationer till kunder och medarbetare bibehålls och utvecklas. 
Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/norrmejerier_ek/pressreleases/tempcon-group-foervaervar-transportbolaget-lincargo-fraan-norrmejerier-3111431

Upptäck mer