Till Norrmejerier startsida

Våra transporter

Våra transporter är en de största utmaningarna för att minska vår klimatbelastning, men vi arbetar hela tiden för att göra dem så miljövänliga som möjligt.

Korta transportsträckor

Den mest hållbara milen är den mil som aldrig behöver köras. Alla bondgårdar som producerar mjölk till Norrmejeriers produkter ligger i Norrland, och alla korna betar på norrländska ängar. Produkter som tillverkas i södra Sverige eller utomlands måste köras över hela vårt avlånga land eller ännu längre för att nå ditt köksbord, vilket naturligtvis innebär en mycket större påfrestning på miljön. Ditt val av lokalproducerade mejeriprodukter har alltså direkt påverkan på hur många mil som körs på våra norrländska vägar.

Bättre bränsle

Vi har en mängd miljökrav på de fordon som kör våra produkter. Vår målsättning är att alla intransporter av mjölk och uttransporter av gods skall köras på 100 procent förnybara drivmedel senast 2030. Idag är den andelen 38 procent.

Samdistribution

För att hålla nere klimatpåverkan från våra transporter låter vi även andra livsmedelsföretag frakta sina varor i våra distributionsbilar i ett slags kollektivtrafik för livsmedel i norra Sverige. Mer än 60 procent av godset i lastbilarna kommer från andra livsmedelsföretag och totalt åker cirka 150 företag på regelbunden basis med Norrmejeriers Lincargobilar till cirka 1800 kunder i norra Sverige. Vår samdistribution är en viktig del av Norr¬mejeriers verksamhet och en förutsättning för en hållbar livsmedelsdistribution i norra Sveriges glesbygd.

Upptäck mer