Till Norrmejerier startsida

Våra transporter

Våra transporter är en av de största utmaningarna för att minska vår klimatbelastning, men vi arbetar hela tiden för att göra dem så miljövänliga som möjligt.

Den mest hållbara milen är den mil som aldrig behöver köras. Alla bondgårdar som producerar mjölk till Norrmejeriers produkter ligger i Norrland, och alla korna betar på norrländska ängar. Norrmejerier har ett stort upptagningsområde men vi planerar alla körsträckor noga så att vi kör så få mil som möjligt.

Vi har en mängd miljökrav på de fordon som kör våra produkter. Vår målsättning är att alla intransporter av mjölk och uttransporter av gods skall köras på 100 procent förnybara drivmedel senast 2030. Norrmejerier har skrivit under Fossilfritt Sveriges Transportutmaning.

Upptäck mer