Till Norrmejerier startsida

Forskning och utveckling

Norrmejeriers mejeriprodukter är baserade på näringstät norrländsk mjölk från jordbruk som hör till de renaste i världen. Alla våra produkter börjar i den norrländska naturen. Vår främsta drivkraft är att tillgodose våra konsumenters önskan om färska, naturliga, högklassiga mejeriprodukter som är genuint lokalt producerade av mjölkbönder i Norrland.

Norrmejeriers avdelning för forskning och utveckling, FoU, utvecklar produkter för egna varumärken och samarbetar med kunder kring specifika produkter i andra sortiment.

I närtid har mycket arbete lagts på Norrmejeriers nya laktosfria mjölkdryck som fått bästa betyg i smaktest av konsumentpaneler samt ett utvecklat sortiment för Verum.

Produkter som nyligen lanserats är Norrgott Mellan och ett helt nytt yoghurtsortiment som är godare än någonsin.

Innovationsstrategi

Norrmejeriers innovationsstrategi är ett verktyg för att möta omvärldens allt snabbare förändringstakt och en hårdnande konkurrens.

Det gäller inte bara nya produkter kopplat till förändrade konsumtionsvanor utan även innovativa lösningar för att möta utmaningar inom områden som digitalisering och hållbarhet.

Vi definierar innovation som något som går från idé till en tillämpning som är värdeskapande för Norrmejerier.

Det kan handla om såväl produkter, tjänster, lösningar, arbetssätt, organisation, teknik som marknadsföring. Innovationer kan vara radikala och helt nya lösningar som omskapar verksamheten eller vara stegvisa, vardagsnära och kontinuerliga förändringar.

Lokalproducerat är en växande trend i kombination med ekologiskt. Men vi kan inte slå oss till ro. För att även i framtiden ha en stark position i mejerihyllan, gäller det att kunna erbjuda ett relevant och tilltalande sortiment med utmärkt kvalitet.

Innovationer och trendkänsla för vilka produkter som kommer att efterfrågas är nödvändigt för att verka i en allt hårdare konkurrenssituation.

Hälsotrenden håller i sig och efterfrågan ökar på nyttiga alternativ som är lätta att ta med och konsumera för en livsstil på språng.

Grundforskning kring ost

En stor del av Norrmejeriers mjölkråvara används i osttillverkning, därför är osten ett tydligt fokusområde inom forskningen.

Norrmejerier deltar sedan tidigare i ett projekt med stöd från RJN, Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige. just nu pågår två forskningsprojekt kring ost, delfinansierat av Ingvar Kamprads stiftelse och SLF, Svensk Lantbruksforskning. I projekten studeras 43 gårdar och hur olika faktorer påverkar mjölkens egenskaper för tillverkning av hårdost. Man tittar även på om det finns särskiljande egenskaper mellan deltagande gårdar. DNA-teknik används för att studera hur mikroflora i foder, mjölkråvara och ost hänger samman. Alla tre projekten genomförs i samarbete med SLU och Växa Sverige.

Upptäck mer