Till Norrmejerier startsida

Visselblåsarfunktion

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden och begreppet har kommit att användas både för larm till media och när man internt eller externt uppmärksammar problem.

Lighthouse

Norrmejerier har en visselblåsarfunktion där anställda, men också våra leverantörer, konsumenter och kunder anonymt kan uppmärksamma organisationen på missförhållanden inom Norrmejeriers verksamhet. Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt att göra det via visselblåsarfunktionen. 

Utifrån EU-direktiv och svensk lag är det ett krav att företag av en viss storlek har ett visselblåsarsystem. Norrmejeriers Visselblåsarfunktion är avsedd för allvarliga överträdelser, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning, samt ärenden som kan anses av allmänintresse att de uppmärksammas. Det är sådana ärenden som kommer att hanteras i visselblåsarsystemets definierade handläggningsprocess. Övriga ärenden kommer att hänvisas vidare till lämplig part.

Funktionen är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för vanliga frågor till vårt Kundcenter eller vårt Konsumentforum. Vill du kontakta oss, ställa en fråga eller göra en reklamation hittar du alla kontaktuppgifter här: https://www.norrmejerier.se/om-norrmejerier/kontakta-oss

Norrmejeriers visselblåsarfunktion omfattar dock inte verksamhet inom medlemmarnas/ägarnas mjölkföretag/lantbruk. Där hänvisar vi till berörd myndighet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/myndigheter-ska-inratta-visselblasarfunktioner/

Extern part garanterar anonymitet

Norrmejeriers visselblåsarkanal ligger hos en extern part, företaget Lantero, för att i rapporteringstjänsten omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnares identitet. Den som står bakom en anmälan kan välja att vara anonym och det är inte möjligt att veta om personen är anställd eller utomstående.

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information.
Du hittar webbplatsen via nedanstående länk. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare:

https://www.lantero.report/se/norrmejerier

 

Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan:

 

qrcode


Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon:
Tel. 020-899 433

Kontakt:

Vid frågor om Norrmejeriers visselblåsarsystem kan du vända dig till info@lantero.se
Vid frågor om hanteringen inom Norrmejerier kan du vända dig till Norrmejeriers HR-chef via vårt kundcenter, tel 090-182800.

Upptäck mer