Till Norrmejerier startsida

Norrländsk mjölk är näringstät och klimatsmart!

Mjölk är också mest näringstätt i relation till dess klimatpåverkan – Den är dubbelt så näringstät som sojadryck och innehåller nära åtta gånger mer näring än havredryck i förhållande till dess klimatpåverkan.

Beräkningarna bygger på svensk-amerikansk forskning som dividerat dryckernas näringstäthet med den mängd växthusgas som produktionen står för. Modellen är vetenskapligt publicerad i tidskriften Food and Nutrion Reseaarch.

Norrländsk mjölk påverkar klimatet mindre än mjölk från andra delar av världen. Varje svensk liter mjölk ger bara hälften så stora utsläpp av växthusgas som en genomsnittlig liter mjölk. Våra kossor betar och håller våra vackra landskap öppna. Samtidigt bidrar du genom att välja mejeriprodukter från dina lokala mjölkbönder också till den biologiska mångfalden. Du kan alltså känna dig helt trygg med att mjölk från dina norrländska mjölkbönder är ett hållbart och klimatsmart val.

Källa: "Nutrient density of beverages in relation to climate impact" Authors: Annika Smedman, Helena Lindmark-Månsson, Adam Drewnowski & Anna-Karin Modin Edman, Taylor & Francis Online, 2010

Diagram: Fördelning av de klimatpåverkande gasernas ursprung under mjölkens livscykel omräknat som koldioxidekvivalenter. Totalt är utsläppen cirka 1,1 kg CO2 ekvivalenter för 1 liter mjölk.

Norrmejerier jobbar med hållbarhet

Norrmejerier tar sitt ansvar för Norrland genom att värna såväl en ekonomisk, som social och miljömässigt hållbar utveckling med öppna  landskap, en biologisk mångfald och arbetstillfällen.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete