Till Norrmejerier startsida

God djuromsorg

I Norrmejeriers produktion och leverantörskedja finns både människor och en hel del kor, ungefär 24 000 närmare bestämt. För oss är god djuromsorg en självklarhet för att lantbruket ska vara hållbart. Korna är hjärtat i vår verksamhet. 

Korna är våra hjältar och hjärtat i vår verksamhet. En ko som mår bra ger mycket mjölk vilket också ofta innebär ett lägre klimatavtryck per kilo mjölk. En god djurhälsa och god djuromsorg är därför viktigt både för kons välmående, miljön, bondens ekonomi samt vår livsmedelsförsörjning.

Mjölkkor i Norrland går på grönbete under minst två sommarmånader mellan maj och september men många går längre på bete. På ekogårdar går korna på bete ytterligare två månader. Två till tre gånger om dagen går korna in i ladugården för att mjölkas. På många gårdar kan korna välja själva när de vill vara ute eller inne då ladugårdsdörren alltid står öppen. Varma sommardagar söker sig korna ofta självmant in under dagtid för att få skugga och är i stället ute på natten då det är svalt. Sommarbetet är viktigt för att ge korna utlopp för sina naturliga beteenden men också för att betande djur är viktiga för den biologiska mångfalden. Korna kan beta marker som annars skulle ha växt igen.

Sverige har en av världens striktaste djurskyddslagar. Vi tillåter exempelvis inte operativa ingrepp utan bedövning eller kupering av svansar. Att djuren mår bra är en viktig etisk fråga som ligger oss varmt om hjärtat.

I Sverige har vi också den lägst antibiotikaanvändningen. Vi har en tradition där vi jobbar förebyggande med att djuren inte ska bli sjuka och har byggt upp en god hälsostatus. Det gör Sverige till en föregångare i antibiotikafrågan och arbetet med en god djuromsorg och djurhälsa. Det ska vi som bransch vara stolta över.

Djuromsorg ingår i vårt kvalitetssäkringssystem Norrgården® där vare gård i regel får ett besök vartannat år.

Upptäck mer