Till Norrmejerier startsida
Gammalt mejeri

Mjölkens norrländska historia

Utrikespolitiska sanktioner och avregleringar, sammanslagningar av mejerier, en modig suffragett, mjölken som livlina i midvinterkölden, bronsåldersnomader i kärror dragna av kor... Mjölkens historia är rik och skiftande.

Anna Gustafsson: Norrlands mejeridrottning.

Länsmejerskan Anna Gustafsson har betytt extra mycket för norrländsk mjölk och Norrmejerier. Kring sekelskiftet 1900 var hon drivande i utvecklingen av mejerihantering i Norrland. Äntligen kunde bönderna själva sköta förädlingen av sin mjölk och tillsammans äga mejeriet. Under sin tid som länsmejerska bidrog Anna till att 30 andelsmejerier startades i Norrbotten. Hennes drivkraft hjälpte bönderna att utvecklas och på sikt skapa det som idag är Norrmejerier, ägt av ca 530 norrländska mjölkbönder i Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland och Jämtland.

Mjölk väsentlig föda sedan bronsåldern

För omkring 4000 år sedan kom boskapsskötande nomader och bredde ut sig över Norden. Det var de som tog med sig mjölken som livsmedel. Från dem har de flesta av oss idag förmågan att bryta ned mjölken i matsmältningen och tack vare mjölkens näringstäthet har vi kunnat överleva i subarktiskt klimat.

Norrmejerier blir till genom sammanslagningar

Norrmejerier bildades 1971 av Västerbottens Södra, Skellefteortens och Lappmarkens mejeriföreningar.

1991 slogs föreningen ihop med Norrbottens Läns Producentförening, tio år senare, 2011, blev mjölkbönder i Ångermanland medlemmar i föreningen och från 2015 även mjölkbönder i Jämtland.

Norrmejerier hämtar mjölk från Härnösand i söder till Junosuando i norr som vi förädlar på våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk.

Viktiga mjölkår

  • 1932 - Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) grundas. I början av 2000-talet går den upp i branschföreningen Svensk Mjölk.
  • 1937 - För att bryta en av smittvägarna för tuberkulos, införs pastöriseringskrav på mjölk i Sverige.
  • 1971 - Norrmejerier bildas genom en sammanslagning av Västerbottens södra mejeriförening, Skellefteortens mejeriförening och Lappmarkens mejeriförening.
  • 1989 - Ångermanlands Mejeriförening fusionerade med Nedre Norrlands Producentförening och en del bönder i Örnsköldsviks kommun går över till Norrmejerier.
  • 1990 - Lantbruket avreglerades inför EU-medlemskapet.
  • 1991 - Norrmejerier i Västerbotten slås ihop med Norrbottens läns producentförening (NLP).
  • 2006 - 2011 - Bönderna i Ångermanland ansluter sig som medlemmar i Norrmejerier när Milko fusionerades med Arla.
  • 2014 - EU inför sanktioner mot Ryssland på grund av Ukrainakrisen. Ryssland svarar med samma mynt och det innebär att konkurrensen inom EU ökar dramatiskt.
  • 2008 - 2015 - Ett antal ekologiska gårdar i Jämtland ansluter sig till Norrmejerier.

Dagens mjölkbönder

Idag är ca 500 norrländska mjölkbönder aktiva med sina kor och ängar från långt uppe i Norrbotten ned till Medelpad/Jämtland i söder.

Mer om norrländska mjölkbönder