Till Norrmejerier startsida

Hur korna gör gott 

Norrmejerier ses idag som norrlänningarnas eget mejeri. Varje mjölk liter, ostbit och smörpaket från Norrmejerier är en investering i Norrlands framtid. Valet har betydelse för arbetstillfällen, en livskraftig landsbygd med öppna landskap och en biologisk mångfald. Helt enkelt ett Norrland där människor vill leva och verka.

En sak som är riktigt viktig för ett levande Norrland är att de norrländska korna betar fritt och
hålla landskapen öppna. De gör att många fler sorters växter, insekter och djur kan leva och
samspela i naturen här. På varje kvadratmeter betad hage kan det finnas upp till 40 olika arter
som håller igång ekosystemet.

Kor i Norrland ska, enligt förordningen, gå på grönbete under minst två sommarmånader
mellan maj och september. Ekogårdar ytterligare två månader. Många gårdar har dock djuren
ute längre än så. Två till tre gånger om dagen så är korna inne i ladugården för att mjölkas. På
många gårdar kan korna välja när de vill vara ute eller inne då ladugårdsdörren alltid står
öppen.

Varma sommardagar så söker sig korna ofta självmant in under dagtid för att få skugga
och är i stället ute på natten då det är svalt. De vanligaste koraserna i Norrland är Svensk
låglandsboskap (svart med vita fält) och Svensk röd boskap (rödbrun), Jerseyko och Svensk
kullig boskap, där även Fjällkor ingår. Därutöver finns flera andra raser men färre i antal.

Norrmejeriers vision är att göra gott för Norrland, men också att bidra till att planeten mår bra
och att vi säkrar en stabil svensk matproduktion. För oss är hållbarhet inte det ena eller det
andra. Norrmejerier har en lång tradition av att göra så bra miljö- och klimatval som är möjligt
för att skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland.

På så vis kan vi
tillgodose norrlänningarnas önskemål om färska, lokalproducerade och unika norrländska
mejeriprodukter av utmärkt kvalitet. Varje gång vi köper norrländska mejeriprodukter, stöttar
vi böndernas viktiga jobb för att bevara ett levande Norrland.

Det vinner alla på.

Det här är vårt Norrland

Oavsett vilka vi är eller vart vi kommer ifrån delar vi kärleken till vår bygd, våra landskap och vårt Norrland.

Läs mer