Till Norrmejerier startsida

Norrlandsquiz!

Testa dina kunskaper om Norrland och våra Norrländska kor och bondgårdar. Utmana familj, vänner och kollegor. Lycka till!

1. Korna på Norrmejeriers mjölkgårdar i hela Norrland gör ett viktigt jobb då de betar, bland annat håller de landskapet öppet. Ungefär hur många fotbollsplaner motsvarar ytan de betar på? 

1. 1 000 st
X. 10 000 st
2. 100 000 st 

 
2. Kor är idisslare, men vad innebär det?

1. Djur som tuggar och sväljer maten två gånger
X. Djur som betar mer än 9 timmar om dagen
2. Djur som ger mjölk


3. Det är viktigt att återvinna eftersom tomma förpackningar inte är skräp utan en viktig råvara till att göra nya. Hur många gånger går det att återanvända pappersfiber i en mjölkkartong?

1. 1-2 gånger 
X. 3-4 gånger
2. 5-7 gånger


4. Norrmejeriers produkter är tillverkade av:

1. 100% norrländsk skog
X. 100% norrländsk mjölk
2. 100% norrländska hjortron


5. Genom att välja Norrmejeriers produkter?

1. Hjälper du till att hålla Norrland starkt och levande
X. Försäkrar du dig om både hög kvalitet och god smak
2. Gör du gott för Norrland

PS. Fler än ett svar kan vara rätt på denna fråga.


6. Mjölken från Norrmejerier innehåller många viktiga vitaminer, en av dem kallas för ”solskensvitaminet” – vilken vitamin är det?

1. A-vitamin
X. C-vitamin
2. D-vitamin


7. Mjölk och andra produkter är märkt med ”Bäst före datum”, vad innebär det?     

1. Att du måste kasta mjölken dagen efter detta datum 
X. Att mjölken sannolikt är bra efter detta datum så lukta och smaka 
2. Att mjölken förvandlas till fil efter detta datum


8. Våra norrländska mjölkbönder odlar mycket vall (gräs) till sina kor, men det är bra av ytterligare en anledning.
    
1. Det binder kol i marken vilket är bra för klimatet
X. Det kan användas att spela fotboll på
2. Gräsmattor är snyggtRätt svar:
1.2, 2.1, 3.2, 4.X, 5.1X2, 6.2, 7.X, 8.1